Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Zodra je onze website beeldmakerij.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden.

We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2023. 

Inhoudsopgave 

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe? 
2. Wie gebruikt je gegevens?
3. Van wie gebruiken we gegevens?
4. Hoe komen we aan je gegevens? 
5. Welke gegevens van je gebruiken we? 
6. Waarvoor gebruiken we je gegevens? 
7. Hoelang bewaren we je gegevens?
8. Met wie delen we je gegevens? 
9. Waar slaan we je gegevens op?
10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
11. Wat mag je van ons vragen?
12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring? 
13. Welke cookies gebruiken we?
14. Nieuwsbrief 
15. Ingesloten inhoud van andere websites
16. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

2. Wie gebruikt mijn gegevens? 

Beeldmakerij Laros & de Jong is verantwoordelijk voor de website beeldmakerij.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 
De volledige gegevens zijn:
Beeldmakerij Laros & de Jong 
Raadhuisstraat 15 
4698AJ Oud-Vossemeer 
64957527 

3. Van wie gebruiken we gegevens? 

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten.

4. Hoe komen we aan je gegevens? 

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:
gegevens invult op onze website en/of
contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier.

5. Welke gegevens gebruiken we van je? 

We maken gebruik van de volgende gegevens: 

naam 
e-mailadres
telefoonnummer 

adres

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens? 

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken: 

We gebruiken je gegevens omdat we je als opdrachtgever de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen.

7. Hoelang bewaren we je gegevens? 

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens
de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op. 

8. Met wie delen we je gegevens? 

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen. 

9. Waar slaan we je gegevens op? 

We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons? 

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. 

11. Wat mag je van ons vragen? 

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje. 

Recht op informatie 

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. 

Recht op inzage 

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien. 

Recht op correctie 

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. 

Recht om bezwaar te maken 

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 

Recht op dataportabiliteit 

Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben

Recht op beperking 

Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. 

Recht om vergeten te worden 

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. 

Recht om een klacht in te dienen 

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. 

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring? 

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring. 

13. Welke cookies gebruiken we? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie 

geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen 

14. Nieuwsbrief 

Door middel van het invullen van een online formulier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Indien je een aanvraag voor een boeking doet word je ook direct ingeschreven voor de nieuwsbrief. Indien je niet op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van Beeldmakerij, kan je jezelf direct uitschrijven van de nieuwsbrief.

15. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

16. Heb je een vraag over deze privacyverklaring? 

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@beeldmakerij.com. We helpen je graag.